scroll
Chúng tôi
ABOUT
TaoBody không chỉ muốn bắt chước tinh thần của Hoàng Đến Nội Kinh – Chương Linh Khu "Bá Cao nói: Bước đầu tiên là mát xa ngừa bệnh; thứ hai, mát xa để chữa bệnh",mà còn hy vọng đạt được cuốn sách tương tự " mà còn mong đạt được cảnh giới như sách “hễ có bệnh trong ngũ tạng thì như gai, vết, thắt, nút. cái gai dù nằm lâu cũng có thể nhổ ra, vết nhơ dù tồn tại lâu cũng có thể tẩy sạch, nút thắt dù lâu ngày cũng có thể tháo gỡ, và nút thắt dù lâu năm cũng có thể bung ra. cho là không giải được, rõ ràng là vô căn cứ, nếu khéo dùng kim, lấy bệnh như nhổ cái gai, làm sạch vết bẩn, tháo nút thắt, phá vỡ bế tắc, tuy bệnh đã lâu, nhưng nó vẫn có thể được loại bỏ. Những người khẳng định không thể chữa khỏi chỉ là những người chưa nhận ra các kỹ năng."
Thêm
TOP